Hero Đại Chiến Menu

Chuỗi sự kiện mở server mới

25.12.2017

X3 Kim cương nạp đầu

Thời gian

Toàn thời gian

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp gói KC bất kỳ ở lần nạp đầu tiên, sẽ được x3 số kim cương 

2. Nạp mỗi ngày

Thời gian

Ngày 1-7 ( kể từ ngày mở server)

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp KC nhất định sẽ nhận thưởng tương ứng

 

3. Tích lũy tiêu

Thời gian

Ngày 1-7 ( kể từ ngày mở server)

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tiêu KC ở mốc bất kỳ nhận thưởng

4. Tích lũy nạp ngày

Thời gian

Ngày 1-7 ( kể từ ngày mở server)

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nạp tích lũy ở mốc bất kỳ nhận phần thưởng tương ứng, reset theo ngày

5. Nạp tích lũy tuần

Thời gian

Ngày 1-7 ( kể từ ngày mở server)

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nạp tích lũy sẽ nhận thưởng lớn. ( Qua ngày không reset )

 

6. Đăng nhập nhận quà

Thời gian

Ngày 1-7 ( kể từ ngày mở server)

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đăng nhập vào game để nhận quà tương ứng.