Hero Đại Chiến Menu

Tiềm Năng Tướng

11.12.2017

Tiềm năng tướng cũng là 1 phần rất quan trọng trong chỉ số chung của tướng.

Cấp độ tướng càng cao chỉ số chung Tiềm năng của tướng càng tăng lên.

Thuộc tính của tướng sẽ tăng lên hoặc giảm đi sau mỗi lần người chơi kích phát. Nếu người chơi không muốn thay đổi chỉ số nào có thể click vào ô khóa và sẽ mất 5 đá kích hoạt mỗi lần kích hoạt.

Có 3 loại kích hoạt người chơi có thể lựa chọn mỗi lần kích hoạt. Tỷ lệ tăng mỗi lần kích hoạt sẽ được xếp tăng dần từ trái qua phải. 

Đá kích hoạt người chơi có thể kiếm được từ shop võ đài.