Hero Đại Chiến Menu

Thiên Phú

11.12.2017

Thiên phú là 1 trong những phần rất quan trọng trong việc tăng lực chiến của tướng.

* Mỗi tướng sẽ có 1 bảng ngũ hành để nâng cấp. 

Ở đây có 5 mục mà người chơi có thể tăng cho tướng bao gồm: 
+ Chúc phúc sinh mệnh: Tăng HP
+ Thái thần lực: Tăng Sức mạnh
+ Ảo thuật thân hòa: Tăng trí lực
+ Sở trường thủ: Tăng Hộ giáp
+ Tin lừa: tăng Né
+ Ý chí thần thánh: Tăng Kháng bạo
- Người chơi sẽ dùng Ma pháp nguyên để Nhận Ngộ lần lượt từng mục:
- Ma pháp nguyên người chơi chỉ có thể kiếm được trong Viễn chinh vô tận. Càng lên cao  Nhận Ngộ sẽ càng tốn Ma pháp nguyên. 
- Nhận Ngộ không của mỗi tướng đều không quá được cấp độ hiện tại của tướng đó.

 

* Thuộc Tính:

Trong thuộc tính sẽ bao gồm Nhanh nhẹn -> Hộ Giáp -> Sức Mạnh -> Trí Lực -> HP

Người chơi sẽ được mở khóa để tăng những thuộc tính đằng sau khi tăng đủ đến level của thuộc tính đó

Những level đầu để tu luyện người chơi cần: Tinh Hoa Thức Tính + Arcane Dust Truyền thuyết + Ma pháp nguyên
Nhừng level sau để tu luyện người chơi cần: Tinh Hoa Thức Tính + Arcane Dust Truyền thuyết + Ma pháp nguyên + Áo Trần truyền thuyết

Tối đa của mỗi thuộc tính sẽ là 60 level