Hero Đại Chiến Menu

Thám Hiểm

05.12.2017

Thám hiểm bao gồm: Tiếp viện viễn chinh, Thăm dò ngoại vực, Hộ tống, Ký tên.

 

- Tiếp viện viễn chinh: Mỗi ngày người chơi báo danh vào những khung giờ từ 12h-14h, 18h-20h, 21h-23h. Sẽ nhận được thêm Thể lực

- Thăm dò ngoại vực: mỗi ngày người chơi có 5 lần tìm, 2 lần làm mới miễn phí để tăng phẩm chất của phi hành. phẩm chất càng cao nhận thưởng càng nhiều.


- Hộ Tống: mỗi ngày người chơi có thể vào hộ tống đánh quái vật. sau khi hộ tống thành công sẽ nhận được những sách kinh nghiệm dùng để tăng level cho tướng.

 

- Ký tên: Mỗi ngày online người chơi sẽ được 1 lần điểm danh ký tên. sau khi ký tên người chơi sẽ nhận được những phần thưởng rất hấp dẫn.