Hero Đại Chiến Menu

Tế đàn - Chiêu mộ nhân tài

04.12.2017

Tại Tế đàn, người chơi có thể dùng Kim Cương hoặc ( Tù và tập kết ) để tiến hành quay tướng

Có 3 loại hình Tế đàn: Hiếm có, Sử Thi, Truyền Thuyết.

Với mỗi loại triệu hoán sẽ ra các tướng ngẫu nhiên tùy cấp hộ hiếm.

 

                                                                                                 

Trong Tế Đàn bao gồm 3 mục nhỏ nữa là: Hiến tế, Cầu nguyện, Truyền thừa

 

 - Hiến tế: có 2 chức năng chính

+ Anh hùng hiến tế: người chơi có thể dùng những mảnh hồn tướng dư để hiến tế và đổi lấy Điểm anh hùng. Điểm này sẽ cho phép người chơi dùng để mua những mảnh tướng khác trong Shop Anh Hùng

+ Anh hùng trọng sinh: Người chơi có thể dùng những tướng thừa của mình để trùng sinh. Khi trùng sinh tướng đó sẽ bị mất và đổi lại người chơi sẽ nhận được những sổ tay kinh nghiệm dùng để tăng cấp tướng

                                                                                                 

- Cầu nguyện: Mỗi ngày người chơi được miễn phí 4 lần cầu nguyện. Người chơi có thể chọn tướng mà mình muốn cầu nguyện để nhận được những mảnh hồn miễn phí. và dùng kim cương mua thêm những mảnh tướng khác. 

 

                                                                                                  

- Truyền thừa: Người chơi có thể chọn ra 2 tướng mà mình muốn hoán đổi cho nhau. Sau khi truyền thừa 2 tướng này sẽ chuyển kinh nghiệm sang cho nhau. Mỗi lần truyền thừa người chơi sẽ mất 1 khế ước