Hero Đại Chiến Menu

Nâng cấp trang bị

05.12.2017

Mỗi tướng của bạn đều có những số mệnh khác nhau. vì thế hay chọn những trang bị có số mệnh đúng với tướng mà bạn cần nâng cấp trang bị.

Trang bị: để nâng cấp lực chiến cho trang bị ta có những thứ sau cần nâng cấp. 

- Cường hóa: cường hóa tối đa trang bị của bạn để tăng lực chiến. cường hóa càng cao lực chiến càng tăng. ( cấp cường hóa không quá cấp nhân vật)

- Tăng sao: để tăng sao bạn cần có những trang bị không dùng tới hoặc những đá tăng sao. Sao càng tăng tỉ lệ thành công càng thấp. mỗi trang bị tối đa chỉ được 5 sao

- Tẩy luyện:  Mỗi trang bị của bạn sẽ có 4 thuộc tính khác nhau. hãy chọn những thuộc tính mà tướng của bạn thiên về để tẩy luyện. giữ thuộc tính mà bạn không muốn mất của trang bị khi tẩy luyện bằng cách khóa lại với 200KC. 

- Tinh luyện: Sau khi tẩy luyện được những thuộc tính mà bạn cần. bạn cần tinh luyện những dòng trang bị đó lên. những chỉ số tinh luyện sẽ tăng ngẫu nhiên. Lưu ý bạn cần đá tinh luyện mới có thể tinh luyện. Và dùng đá đột phá để tăng cấp tinh luyện của trang bị lên.

- Đúc lại: sau khi đúc lại. các thuộc tính cơ bản của trang bị đó sẽ tăng lên theo số cấp mà người chơi đã đúc. tăng thuộc tính cơ bản tối đa 300%. khi người chơi đúc ở ô thứ 2 thì trang bị đó sẽ được thêm 1 ô khảm đá.

- Khảm: Mỗi trang bị sẽ được khảm những loại đá nhất định. đá càng cao lực chiến càng tăng. để tăng cấp đá người chơi có thể hợp thành những đá cấp thấp để tăng lên.