Hero Đại Chiến Menu

Đào Bảo

05.12.2017

Sân đào là nơi người chơi có thể khai thác vàng và đá.

Người chơi cũng có thể cướp vàng và đá quý của người chơi khác thông qua cướp đoạt.

Vip càng cao người chơi càng có nhiều lượt cướp