Hero Đại Chiến Menu

Boss

05.12.2017

Hỗn loạn chi tỉnh 

Ở đây người chơi sẽ phải khiêu chiến với 1 con boss để đo lượng sát thương mà mình có thể gây ra.

Boss sẽ thay đổi theo ngày và có 3 loại boss
Bảng xếp hạng sát thương sẽ được tổng hợp và gửi quà khi kết thúc ngày.